Physiology
Subject Physiology (PSY)
Guarantee doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Physiology (1/1)
Physiology (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Body fluids and blood, composition, significance. Isotonic, hypotonic and hypertonic solutions 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of impulse origin and conduction, smooth, skeletal and heart muscle contractions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heart contraction, blood circulation, blood pressure and regulation 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanics of breathing, gas exchange in lungs 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hormones and their regulation. Glycemia regulation 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of digestion and absorption 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MOUREK, J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2012

Doporučená:
LANGMEIER, M. a kol. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009
WARD, J.P.T., LINDEN, R.W.A. Základy fyziologie. Praha: Galén, 2010

Splnění písemného zápočtového testu

Splnění zkouškového testu.