Physiology
Subject Physiology (PSY)
Guarantee doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Physiology (1/1)
Physiology (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Principle of primary urine production, urine concentration dilution 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motoric and sensitive functions. Wake and sleep. Thermoregulation 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic components of nutrition, metabolic demands of organism, starvation 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malnutrition and immune response, eating disorders 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietology, enteral nutrition 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parenteral nutrition, a diabetic on artificial nutrition 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obesity, weight reduction, antioxidants 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition in pregnancy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MOUREK, J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2012

Doporučená:
LANGMEIER, M. a kol. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009
WARD, J.P.T., LINDEN, R.W.A. Základy fyziologie. Praha: Galén, 2010

Splnění písemného zápočtového testu

Splnění zkouškového testu.