Propaedeutics in Surgery
Subject Propaedeutics in Surgery (PS)
Guarantee MUDr. Martin Šácha, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Examination of a surgical patient 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostics and examination procedures in abdominal surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostics and examination procedures in chest surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostics and examination procedures in traumatology and neurosurgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostics and examination procedures in vascular surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostics and examination procedures in paediatric surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infections in surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infections in surgery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgical intervention. Operations procedures and techniques 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postoperative complications 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of surgical oncology 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advisory activity and legal responsibility in surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZEMAN, M., KRŠKA, Z. Chirurgická propedeutika. 3. přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011

Doporučená:
SCHUMPELICK V. Chirurgie – stručný atlas operací a výkonů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013
ŠRÁMOVÁ H. a kol. Nozokomiální nákazy. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2013

Splnění písemného zápočtového testu