Surgery and Traumatology
Subject Surgery and Traumatology (SAT)
Guarantee MUDr. Lukáš Kohoutek, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Surgery and Traumatology (2/3)
Surgery and Traumatology (2/4)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to surgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surgery classification, specifics of nursing care in individual subdisciplines of surgery, surgical nursing medical history, case history and clinical examination 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infections related to a stay in a medical facility and protection against them, nursing process as protection against them, ATB regimens at surgical departments, regimens at operating theatres 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of postoperative monitoring, postoperative care, postoperative complications and their solving 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head and neck surgery 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chest surgery 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdominal surgery 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laparoscopic surgery, advantages, options, principles, videos, treating patients after laparoscopic interventions 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiosurgery and vascular surgery 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peroral and parenteral nutrition, surgical dietetics, enteral nutrition 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing process before and after individual operations 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examination methods in surgery, sterile table preparation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paediatric surgery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015
ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN
KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011

Doporučená:
PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014
JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013
WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015

Splnění povinné 85% aktivní účasti na praktických cvičeních

Odevzdání seminární práce

Splnění písemného testu

Splnění ústní zkoušky