Surgery and Traumatology
Subject Surgery and Traumatology (SAT)
Guarantee MUDr. Lukáš Kohoutek, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Surgery and Traumatology (2/3)
Surgery and Traumatology (2/4)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Neurosurgery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrine surgery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urology 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastic surgery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traumatology 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of care for injured and polytrauma patients 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopaedics 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdominal pain – case studies 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermic injuries – case studies 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower limbs pain – case studies 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polytrauma – case studies 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interesting surgical case studies of practice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015
ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN
KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011

Doporučená:
PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014
JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013
WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015

Splnění povinné 85% aktivní účasti na praktických cvičeních

Odevzdání seminární práce

Splnění písemného testu

Splnění ústní zkoušky