Internal Medicine
Subject Internal Medicine (IM)
Guarantee Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Internal Medicine (2/3)
Internal Medicine (2/4)
Internal Medicine (3/5)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Asthma bronchiale and COPD. Pneumonia 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General principles of intoxication treatment 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematopoietic disorders. Acute states in endocrinology 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solved students´case studies I 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solved students´case studies II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision – cardiology, pneumology 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision – gastroenterology, diabetes, endocrinopathy, kidney diseases and blood disorders 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BARTŮNĚK, P. et al. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1
KOLÁŘ, J. et al. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-604-5
NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8
BYDŽOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6

Doporučená:
MALCOLM, T. S. EKG a jeho klinické využití. Překlad 6. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4193-2
ČEŠKA, R. et al. Interna. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-423-0
KLENER, P. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-705-9

Splnění povinné 50% účasti na přednáškách

Splnění povinné 85% aktivní účasti na praktických cvičeních

Splnění zadané písemné práce

Splnění písemného testu

Splnění ústní zkoušky