Propaedeutics in Internal Medicine
Subject Propaedeutics in Internal Medicine (PIM)
Guarantee Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Health and disease, medical history 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signs and symptoms 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of physical examination 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examination methods, radiodiagnostics, US examination, radionuclide examination methods, electrographic methods, endoscopic examination methods 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional examination of heart and lungs, digestive tract, kidneys, endocrinology examinations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoring and measuring physiological functions 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of a patient for radiodiagnostic examinations and care for patients after the intervention 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrographic examination methods, preparation and care for patients 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endoscopic examination methods, preparation and care for patients 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional examination, preparation of a patient, procedures 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ŠPINAR, J., LUDKA, O. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada Publishing, 2013
NEJEDLÁ, M. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4402-5

Doporučená:
NAVRÁTIL. L. a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008
VOMÁČKA, J. a kol. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 2. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Povinná aktivní 80% účast na cvičeních

Úspěšné splnění písemného zápočtového testu.