Management and Economics
Subject Management and Economics (MAE)
Guarantee doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Management and Economics (3/5)
Management and Economics (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 11
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Business organization and its aims, types of business organization, basic economic terms 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possession and resources of its funding 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costs, yields and economic result 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health care systems and their funding 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2015
ZÍTKOVÁ, M. POKORNÁ A. MIČUDOVÁ E., Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi: pro staniční a vrchní sestry. Praha: Grada, 2015
ZLÁMAL, J. VOMÁČKA, J. MIKSOVÁ, Z., Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. Olomouc: Computer Media, 2014

Doporučená:
BARTÁK, M. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012
PLEVOVÁ, I. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2012
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013

Splnění povinné 50% účasti na přednáškách

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu