Professional Practice
Subject Professional Practice (PrPr)
Guarantee Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Professional Practice (1/1)
Professional Practice (1/2)
Professional Practice (2/3)
Professional Practice (2/4)
Professional Practice (3/5)
Professional Practice (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
320 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2013
VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011
REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada 2013
HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace: 2015-2017. Přeložila Pavla KUDLOVÁ. Praha: Grada, 2015

Doporučená:
MALÁ Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace. Praha: Vyšehrad, 2016
VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015

Splnění povinné 100% účasti na odborné praxi

Splnění stanovených výkonů a ošetřovatelských procesů

Zpracování zadané písemné práce

Splnění teoreticko- praktické zkoušky

Student absolvuje 6x modelové situace

Student je nejdéle ve 3. ročníku ZS držitelem řidičského oprávnění skupiny B