Military History VH-5-MP
Subject Military History (MH)
Guarantee prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military History (1/1)
Military History (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Development of international position of Czechoslovakia in interwar period, the impact of seize of power by Nazis in Germany for development in the world and Europe 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of military defence of Czechoslovakia and impact of occupation of Czechoslovakia on 15 March 1939 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Second World War, its causes, main periods and its impacts 10 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czechoslovak foreign army and home resistance during Second World War 10 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The impact of results of Second World War on post-war situation of Czechoslovakia and its internal development 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldiers against communist totalitarianism and third resistance movement after February 1948 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military and political context of development of Cold War in 1950-1989, army in structures of Warsaw Pact 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Context of end of bi-polar world order, establishing of independent Czech Republic and main historical periods since 1989 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army of Czech Republic in structures of NATO, participation of members of army in foreign missions since 1989 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DUPUY, Ernest; DUPUY, Trevor. Harperova encyklopedie, historie vojenství. (od roku 3500 př. Kr. do roku 1700). Díl 1. Praha: Forma, 1996, 667 s. ISBN 80-7216-000-5. (vybrané části)
CUMMINS, Joseph. Kronika válek, od francouzské revoluce do iránsko-irácké války. Brno: Computer Press, a. s., 2011, 431 s. ISBN978-80-251-2844-2. (vybrané části)
BALÍK Stanislav; HLOUŠEK Vít; HOLZER Jan; ŠEDO Jakub. Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav. 2011, 178 s. ISBN 978-80-210-5438-7. (vybrané části)
KVAČEK, Robert. První světová válka a česká otázka. Praha: Triton, 2013, 178 s. ISBN 978-80-7387-635-7. (vybrané části)
BENEŠ, Edvard. Světová válka a naše revoluce. Díl I-III. Praha: Čin a Orbis, 1935, 537 s. (vybrané části)
STRAKA, Karel. Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2007, 158 s. ISBN 978-80-7278-376-2. (vybrané části)
ČEJKA, Eduard. Československý odboj na Západě. Praha: Mladá fronta, 1997, 534 s. ISBN 80-204-0609-3. (vybrané části)
HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945-1955. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 107 s. ISBN 978-80-87994-76-4.
NÁLEVKA, Vladimír. Světová politika ve 20. století. Praha: Aleš Skřivan ml., 2000, 287 s. ISBN 80-902261-7. (vybrané části)
VYKOUKAL, Jiří; LITERA, Bohuslav; TEJCHMAN, Miroslav. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha: Libri, 2000, 860 s. ISBN 80-85983-82-6. (vybrané části)

Doporučená:
MASARYK, Tomáš, Garrigue. Světová revoluce. Praha: Orbis a čin, 1930, 650 s. (vybrané části)
HRYCH, Ervín. Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní. Praha: Regia, 2000, 719 s. 80-86367-06-1.
STEHLÍK, Eduard. Legionáři s lipovou ratolestí I. Ždár nad Sázavou: Průžová Jitka – TVÁŘE, 2016, 132 s. 978-80-88041-11-5.
STEHLÍK, Eduard; ČERNÝ, Karel; CHRÁST, Radim. Legionáři s lipovou ratolestí II. Ždár nad Sázavou: Průžová Jitka – TVÁŘE, 2015, 157 s. 978-80-88041-01-6.
HANZLÍK, František. Idea československé státnosti a čs. legie v období I. světové války. Vyškov: VVŠ PV, 2001, 123 s. ISBN 80-7231-085-2.
GADDIS, Lewis, John. Studená válka. Praha: Slovart, 2006, 278 s. ISBN 80-7209-8438.
BÍLEK, Jiří; LÁNÍK, Jaroslav; MINAŘÍK, Pavel; POVOLNÝ, Daniel; ŠACH, Jan. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2008, 255 s. ISBN 978-80-7278-472-1.
HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Brno: Univerzita obrany, 2009, 135 s. ISBN 978-80-7231-681-6.
HANZLÍK, František. Vojenský exil a krajané v USA pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – OKP, 2012, 190 s. ISBN 978-80-7278-588-9.
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945-1948. Praha: Ministerstvo obrany - AVIS, 2006, 399 s. ISBN 80-7278-356-4.
HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel; POLLEY, Ivana. Československá obec legionářská v exilu 1949-1989. Praha: Ministerstvo obrany České republiky-VHÚ Praha, 2013, 165 s. ISBN 978-80-7278-620-6.
EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: MO, AVIS 2006, 303 s. ISBN 80 7278 326-2.

Prezentace seminární práce na zadané téma, písemný test.

Prezentace seminární práce na zadané téma, písemný test, ústní zkouška.