Operational Management in Pre-Hospital Emergency Care
Subject Operational Management in Pre-Hospital Emergency Care (OM)
Guarantee Mgr. Renata Doležalová
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Operational Management in Pre-Hospital Emergency Care (3/5)
Operational Management in Pre-Hospital Emergency Care (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
An emergency dispatch centre – its tasks and activities, documentation, legislation, penal and labour-law issues 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operational management of Emergency Medical Service assets 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information and communication technologies 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receiving and processing emergency call 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication with callers 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispatcher assisted first aid, dispatcher assisted emergency resuscitation 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field trip – Fire Brigade, Regional Department Pardubice 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Povinná:
FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 8. vyd. Praha, 2016
REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 2013
ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013
ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014
VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014

Doporučená:
MÁLEK, Jiří, Antonín DVOŘÁK a Jiří KNOR. První pomoc. Praha: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2013
PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011
Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: Mediprax CB
Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Vyhláška č. 155/2005 Sb.vo způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška č. 99/2012 Sb o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Vyhláška č. 101/2012 Sb o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

Splnění povinné 80% aktivní účasti na přednáškách a cvičeních

Splnění písemného zápočtového testu.