Nursing Techniques
Subject Nursing Techniques (NT)
Guarantee Mgr. Marie Holubová, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Nursing Techniques (1/1)
Nursing Techniques (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Nursing unit, nursing units specifics- ICU, ARD, children´s department, psychiatric department etc. Preventive treatment regimen. The Charta of Rights of hospitalized children, Patient rights and duties 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bed care – types of beds for children and adults, positioning of patients 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygienic care for children and adults. Decubiti, sores 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dressing materiál, bandages 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for aids, preparation for an operation, dressings, instruments, drains, drainages 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for basic children´s and adult´s biological needs, physiological functions – specifics.in children and adults 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing unit, nursing units specifics – ICU, ARD, children´s department, psychiatric department etc. Preventive treatment regimen. The Charta of Rights of hospitalized children, Patient rights and duties 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bed care – types of beds for children and adults, positioning of patients 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bandages, dressings 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disinfection, sterilisation, surgery 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patients´ needs in nursing proces 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha: Grada, 2013
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha: Grada, 2015

Doporučená:
TRACHTOVÁ, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVPZ, 2013
SEDLÁŘOVÁ, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008

Splnění povinné 80 % účasti na cvičeních.

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu.