Nursing Techniques
Subject Nursing Techniques (NT)
Guarantee Mgr. Marie Holubová, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Nursing Techniques (1/1)
Nursing Techniques (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Therapeutic procedures 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of rehabilitation nursing 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological material collections – principles of collection, transport and storage of biological material, specific approach to children patients 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punction 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for a dead body 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration of drugs – principles of drug handling and application of drugs, dosage forms, forms of application, infusion, transfusion, specifics of drug administration in children. Opioids – handling and documentation of opioids 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic rehabilitation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological material collection 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for the dead 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha: Grada, 2011
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha: Grada, 2013
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha: Grada, 2015

Doporučená:
TRACHTOVÁ, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVPZ, 2013
SEDLÁŘOVÁ, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008

Splnění povinné 80 % účasti na cvičeních.

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu.