Nursing Techniques in Intensive Care
Subject Nursing Techniques in Intensive Care (NTIC)
Guarantee Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Airway management in pre-hospital care (available aids, assisting in intubation, oxygen application) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway mangement in intensive and resuscitation care (airway care, tracheostomy) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invasive access management in pre-hospital intensive and resuscitation care (intraosseous access, central venous catheter, hemodialysis catheter, artherial cannulation) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elimination methods, therapeutic hypothermia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial pulmonary ventilation (ventilation regimens, NIPV) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoring in PHC, IC, RC, chest punction, chest drainage 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palliative care in the Czech Republic, palliative care in intensive care 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway management in pre-hospital care 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway mangement in intensive and resuscitation care 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invasive access management in pre-hospital intensive and resuscitation care 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elimination methods 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentation in PHC, IC and RC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artificial pulmonary ventilation 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoring in PHC, IC, RC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Therapeutic hypothermia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chest punction, chest drainage 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
REMEŠ, R. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 2013
ŠEBLOVÁ, J., KNOR, J. a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013
DOSTÁL, P. a kol. Základy umělé plicní ventilace. 3. rozšířené vydání, Praha: Maxdorf, 2015
BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. Praha: Grada Publishing, 2015

Doporučená:
BARASH, P. G., CULLEN, F. a ROBERT K. STOELTING. Klinická anesteziologie, přeložené 6 vydání, Praha: Grada, 2015
VAŠÁKOVÁ, Martina a Pavla ŽÁČKOVÁ. Hrudní drenáže krok za krokem. Praha: Maxdorf, 2012
CHARVÁT, Jiří. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada Publishing, 2016

Splnění povinné 85% účasti na praktických cvičeních

Splnění povinné 80% účasti na teoretických přednáškách

Splnění zápočtového testu.

Splnění teoreticko-praktické zkoušky.