Pathology
Subject Pathology (PA)
Guarantee MUDr. Mária Hácová
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the branch of pathology, work at the Department of pathology and anatomy, principles of work with bioptic material 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Causes of diseases, prevention, ethiopathogenesis of disease 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regressive and metabolic changes, inflammation, necrosis, gangrene, atrophy. Inflammation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflammation. General manifestations of inflammation. Nonspecific and specific inflammation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Progressive changes, regeneration, reparation, hypertrophy, hyperplasia, dysplasia, transplantation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the cardiovascular system. Heart and vessels diseases. Endocardium, myocardium and pericardium diseases.Valve defects. Ischemic heart disease and its forms. Hypertension and its manifestations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the pulmonary circulation . Local and general manifestations of cardiovascular system disorders 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the respiratory system. The nose, paranasal sinuses, nasopharynx. Larynx and trachea. Lungs.Pleura 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of kidneys and the urinary tract 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the nervous system. CNS ischemic changes, intracranial bleeding, cerebral edema, inflammations, tumors 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the female and male genital systems. Pathology of the mammary gland 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demonstration of standard clinical autopsy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathologic oncology. Tumorous oncogenesis. Classification of tumors, basic types of tumors 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the digestive system. Oral cavity, salivary glands, pharynx and tonsils, stomach 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the digestive system. Small and large intestines. Peritoneum 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology of the digestive system. Livers, biliary tract and pencreas 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FAKAN, F. Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008
MAČÁK, J. a kol. Patologie. 2. dopl. vyd. Praha: Garada, 2012

Doporučená:
POVÝŠIL, C., ŠTEINER, I. Obecná patologie. Praha: Galén, 2011

Splnění povinné 70% účasti na přednáškách

Splnění 80 % účasti na cvičeních

Splnění ústního zkoušení či písemného testu dle rozhodnutí garanta předmětu.