Bojová ženijní podpora BZP-5-MP
Název předmětu Bojová ženijní podpora (BZP)
Garant plk. gšt. Ing. Tibor Palasiewicz, Ph.D.
Katedra Katedra ženijní podpory
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Bojová ženijní podpora (4/7)
Bojová ženijní podpora (4/8)
Bojová ženijní podpora (5/9)
Bojová ženijní podpora (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Ženijní průzkum a podpora zpravodajství 22 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Vojenské silnice a cesty 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady, prostředky a způsoby překonávání zátarasů a minových polí 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvky přeprav a jejich charakteristika/Water obstacle crossing 20 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ženijní zátarasy 26 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Trhaviny a ničení 40 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Povinná:
KYJOVSKÝ, Jan. Bojová ženijní podpora. Vojenské mosty, cesty a přepravy. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978 80-7231-463-8.
KYJOVSKÝ, Jan, KROUPA, Lubomír. Bojová ženijní podpora. Jednoduché trhací práce. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-001-3.
KROUPA, Lubomír. Trhací práce v ženijním vojsku. Brno: Univerzita obrany, 2009.
Předpis Žen-2-1/1 Polní opevňování. Praha: MO, 1972.
Předpis Žen-2-3 Ženijní průzkum. Praha: MO ČR, 1992.
Předpis Žen-2-5 Maskovací prostředky a technika maskování. Praha: MNO, 1987. (s. 51-84).
Předpis Žen-2-6 Trhaviny a ničení. Praha: MNO, 1982.
Předpis Žen-2-10 Výcvik v minování ostrou ženijní municí. Praha: MO, 2008.
Předpis Žen-2-7 Výbušné zátarasy. Praha: MO, 1996.

Doporučená:
Pub 750004 Metodika ženijní přípravy. 1. vydání. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD.
STANAG 2036 Postupy při kladení pozemních min, jejich označování, zpracování záznamů a hlášení. 6 vyd. NATO Standardisation Agency.
STANAG 2430 Bojové ženijní zprávy, hlášení a zpětné informace pozemních sil AEngrP2(A). NSA.
Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších pozměňujících zákonů.
Zásady bezpečnosti pro přepravu vojenské munice a výbušin (ČOS 139 801). Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, Praha.

7. semestr – 1 průběžný písemný test zaměřený na ženijní podporu ochrany vojsk a 1 závěrečný písemný test z trhavin a ničení. Zkouška ústní. 

8. semestr – 2 průběžné písemné testy zaměřené na ženijní zátarasy a trhaviny a ničení. Zpracování projektu mostového přepraviště v rozsahu do 8 stran a jeho obhajoba. Zkouška písemná a ústní.

9. semestr – 2 průběžné písemné testy zaměřené na systém ženijních zátarasů a organizace výcviku s ostrou ženijní municí. Zkouška ústní.

10. semestr – zpracování řídící dokumentace pro řízení výcviku v ostrém minování a v ostrém trhání a jejich obhajoba. Závěrečný zápočtový test.