Psychology
Subject Psychology (PSYCH)
Guarantee plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Psychology (1/2)
Psychology (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Psychology as the branch of science 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods of learning about mental life 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental processes 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to personality psychology 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality theory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality traits – inherent 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality traits – acquired 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recognizing personality 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of social psychology – socialization, social learning 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social group, influence of the group on an individual 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social perception, perceptional stereotypes 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social attitudes, their formation and changes 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prosocial behavior 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stress (stress theory, stressors, impact of stress on health) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A group and attitudes in the group 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Types of stressful situations and their management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggresion, an aggressive pacient 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaxation techniques. Burnout syndrom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fear, anxiety. Empathy training 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological approach to handicapped people 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ - ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. Vyd. Praha Grada publishing, 288 s., 2011
ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 208 s., 2010
ŘÍČAN, P. Psychologie.. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. 300 s., 2009
NAKONEČNÝ, M. Motivace chování. Praha: Triton, 2014

Doporučená:
ČÍŽKOVÁ, J. Poznání duševního života člověka. 4. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 106 s., 2012
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 356 s., 2012
HEYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 7. vyd. Praha: Portál, 168 str., 2013

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu