Psychology
Subject Psychology (PSYCH)
Guarantee plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Psychology (1/2)
Psychology (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Mental hygiene 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontogenesis.The concept and essence of mental life 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The proportion of heredity, environment and education on the development of the mental state 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developmental theories. (Freud, Erikson) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prenatal stage, infantile stage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toddler stage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preschool age and young school age 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prepubertal and pubertal stages 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolescent stage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adulthood stage. Differences between male and female lives 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Old age 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Family, family system, phases of the family life cycle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgeneration transmission, family resilience 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of self-evaluation, self-image 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paramedic specific personality traits 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderators of health, prevention of burnout syndrom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paramedic´s verbal and non-verbal communication in practice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISM (debriefing, defusing, peer program). 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZACHAROVÁ, E., ŠIMÍČKOVÁ - ČÍŽKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. Vyd. Praha Grada publishing, 288 s., 2011
ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 208 s., 2010
ŘÍČAN, P. Psychologie.. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. 300 s., 2009
NAKONEČNÝ, M. Motivace chování. Praha: Triton, 2014

Doporučená:
ČÍŽKOVÁ, J. Poznání duševního života člověka. 4. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 106 s., 2012
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 356 s., 2012
HEYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 7. vyd. Praha: Portál, 168 str., 2013

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu