Health Psychology
Subject Health Psychology (HPS)
Guarantee plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Health Psychology (3/5)
Health Psychology (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Health psychology, quality of life 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A concept of disease and its development 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somatopsychic and psychosomatic relationships, theory of stress 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symptoms of disease perception and interpretation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experiencing a disease in the course of time 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological effects of healthcare environment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological issues of pain and fear 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological issues of urgent and emergency situations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BAŠTECKÁ, B.; MACH, J. a kol. Klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0
RAUDENSKÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011
ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011

Doporučená:
MAREŠ, J., VACHKOVÁ, E. Pacientovo pojetí nemoci I. 1. vyd. Brno: MSD, 2009
MAREŠ, J., VACHKOVÁ, E. Pacientovo pojetí nemoci II. 1. vyd. Brno: MSD, 2010
MAREŠ, J., VACHKOVÁ, E. a kol. Pacientovo pojetí nemoci III. 1. vyd. Brno: MSD, 2011

Splnění povinné 80% účasti na výuce

Splnění písemného testu

Ústní zkouška