Health Psychology
Subject Health Psychology (HPS)
Guarantee plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Health Psychology (3/5)
Health Psychology (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 11
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Psychological issues in patients with surgical, internal and chronic diseases 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological issues in ill children 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological issues in people with health disability 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological issues in patients with oncological disease 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological issues of dying and death 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disease as a demanding life situation. Emergency situation management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paramedics´ productive and non-productive bahavior in emergency situations. Evaluation, devaluation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privacy, shyness, fear, anxiety, feelings of guilt issues 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Needs of patients, disabled and dying people 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BAŠTECKÁ, B.; MACH, J. a kol. Klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0
RAUDENSKÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011
ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011

Doporučená:
MAREŠ, J., VACHKOVÁ, E. Pacientovo pojetí nemoci I. 1. vyd. Brno: MSD, 2009
MAREŠ, J., VACHKOVÁ, E. Pacientovo pojetí nemoci II. 1. vyd. Brno: MSD, 2010
MAREŠ, J., VACHKOVÁ, E. a kol. Pacientovo pojetí nemoci III. 1. vyd. Brno: MSD, 2011

Splnění povinné 80% účasti na výuce

Splnění písemného testu

Ústní zkouška