Sociology
Subject Sociology (SO)
Guarantee Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Sociology as the branch of science, its development 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociological practice, sociological research 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traditional and modern society, development of modern society 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social structure, unequality, mobility 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour in an institution, a social role. Life cycle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organized acting, bureaucracy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social groups, crowd theory 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normal and pathological behavior in society, conflict 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbolic communication 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health from sociological point of view 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disease from sociological point of view 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology of a patient 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A social role of a nurse 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A social role of a doctor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social phenomena, appropriate topic for sociological research 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work with scientific literature 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure of the research proces, project of the sociological research 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setting research goals, formulation of research questions 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Research methodology 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Developing a questionaire 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sample selection, group definition 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2013
PETRUSEK, M. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Akademie veřejné zprávy o.p.s., 2009
BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005
HAMPLOVÁ, D., BŘEZINOVÁ, K., KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, J., SIVKOVÁ, O. Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014

Doporučená:
BÁRTLOVÁ, S., MATULAY, S. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny/Sociológia zdravia, choroby a rodiny. Martin: Osveta, 2009
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2007

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních, zpracování zadané písemné práce

Splnění ústní zkoušky