Selected Chapters from Gerontology
Subject Selected Chapters from Gerontology (SCG)
Guarantee MUDr. Ivo Bureš
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction, ageing, ontogenesis theory, changes in organism 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifics of diseases in old age, old age diseases 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacology specifics in old age 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social aspect 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elderly person´s mental state 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental disorders in old age 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobilization syndrome, decubitus 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New perspective on wounds healing and treating 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KALVACH, Z. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008

Doporučená:
ELIOPOULOS, CH. Gerontological nursing.. Seventh edition, The Point, 2010
EYBL, V., ČERNÁ, P. Základy geriatrické farmakologie. Praha: Karolinum, 2008

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách a cvičení

Splnění ústní zkoušky