Basics of Information Technology
Subject Basics of Information Technology (BIT)
Guarantee Mgr. Ondřej Pleskot
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Computers as basic means of data processing and cornerstone of information systems 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consolidation and revision of user´s basic skills 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work with operating system 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice in working with word processor 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice in working with spreadsheet 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of statistics, creating tables and graphs 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Making presentations 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice in searching on the Internet, use of e-libraries and databases, Medline 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use of antiviruses, application of security in practice, email 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice in use of medical systems 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
SLÁNSKÁ, S., SLÁNSKÝ, L. Základy informační technologie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu z MS Word a MS Excel

Vypracování a obhajoba zadané písemné práce v MS PowerPoint