Health and Social Policy
Subject Health and Social Policy (HSP)
Guarantee PhDr. et Mgr. Ivana Duková
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Health and social policy – definitions, basic terms 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General epidemiology and its methods 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiene and epidemiology as a part of public health protection 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious diseases incidence and its prevention 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Occupational medicine and general medicine 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health and its determinants 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population health state in the world and in the Czech Republic, related factors 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHO program called „Health for all in the 21st century“ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthy lifestyle, responsibility for one´s own health, lifestyle, proper nutrition 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthy lifestyle education 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civilization diseases prevention 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical statistics and demography 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious diseases incidence and its prevention 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health education – aims, plan, methods, and means 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FAIT, T. a kol. Preventivní medicína. Praha: Maxdorf Jessenius, 2008
HOLČÍK, J. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. Brno: Masarykova Univerzita, 2010
KREBS, V. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010
SULCOVÁ, M., Veřejné zdravotnictví. Ústí nad Labem: UJEP, 2017
MALINA, A., Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře. Praha: IPVZ, 2013

Doporučená:
DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005
NEŠPOR, K. Návykové chování. Praha: Portál, 2007

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních

Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu