Acute States in Otorhinolaryngology
Subject Acute States in Otorhinolaryngology (ASO)
Guarantee MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 11
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Acute auditory meatus and middle ear inflammations and their complications 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute pharyngitis and its complications 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute nasal and side paranasal sinuses inflammations and their complications, epistaxis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acute laryngitis, breathlessness and its treatment 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otorhinolaryngologic causes of intracranial complications and complications in soft tissues of mediastinum. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injuries in otorhinolaryngology. Throat bulge. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otorhinolaryngologic causes of headache 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familiarization with the Department of Otorhinolaryngology. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical lecture on tracheotomy and coniotomy, possible training of these operations 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ASTL, Jaromír. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (pro bakaláře, obor ošetřovatelství). 1. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2053-4

Doporučená:
ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2900-1

Splnění povinné 100% účasti na cvičeních
Splnění písemného nebo ústního zkoušení