Infectious Biology
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Faculty of Military Health Sciences
Conditions of acceptance to study

 

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

·        úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,

·        prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,

·        prokázání odborných znalostí,

·        absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

 

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

·        pohovoru uchazeče před přijímací komisí,

·        záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,

·        výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

 

The major aim of general part of the study program is to provide the knowledge of sophisticated laboratory technologies which are useful for research of molecular pathogenesis of microorganisms. Additionally these approaches are invaluable for investigation of differentiation, proliferation and death of living systems. The aim of special part of the pogram is to inform students about the processes occurring in whole organism, tissues and cells during host-pathogen interactions.. Finally, the study program should prepare graduates of natural, medical and pharmaceutical faculties scientific work in bilogical and medical research necessitating highly advanced laboratory protocols and informational databases..

The study profile of the graduate of the Ph.D. study program Infectious biology:

Teoretical knowledge:

  • molecular structures of living systems
  • signal transduction in living systems
  • responses of living systems to external stimuli

Speciial knowledge:

  • analytical softwares suitable for molecular analysis of living systems
  • biological databases and their availability
  • multivariate statistical methods

Practical knowledge and abilities:

  • complex analysis of protein mixtures
  • identification and inner structure of proteins
  • analysis of genetical information of living systems
  • monitoring and identification of changes in living systems mediated by interaction with both external and internal stimuli
ISCED F 0900 Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory d. n.
Code
Number of NAU verdict NAU-246/2020-11
Acreditated 24. 11. 2020 - 24. 11. 2030
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

 

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství   80%

2. Bezpečnostní obory  20%

 

Practise
Perspective

Záměrem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti studia interakce hostitele s nebezpečnými bakteriálními patogeny se zaměřením na získávání nových informací využitelných pro vývoj ůčinných léčebných a profylaktických prostředků

Maximálně 1 -2 uchazeče ročně vzhledem k náročnosti experimentální práce spojené s projekty řešenými v rámci DSP Infekční biologie

Vědecká práce v oblastech biologického a bezpečnostního výzkumu, výuka na vysokých školách biologického zaměření, expertízy

Subject Final exam Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
5
2
5
18
2. semester
Povinný
5
5
20
3. semester
Povinný
5
20
Volitelný (optional)
5
5
5
4. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
5. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
6. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
7. semester
Povinný
25
Volitelný (optional)
5
5
8. semester
Povinný
30

Together require 215 credits
Together 55 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Student musí být autorem tři publikací v časopisech s recenzním řízením, jejichž je autorem nebo spoluautorem a které jsou z oblasti zaměření studovaného studijního programu a souvisí se zadaným tématem své práce. Publikací se rozumí článek, který byl již otištěn, nebo je prokazatelně přijat k tisku v daném časopise. Nejméně u jednoho příspěvku student musí být prvním autorem a nejméně dva příspěvky musí být publikovány v časopise s impakt faktorem.

Student musí v průběhu studia absolvovat stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formu účasti na přímé zahraniční spolupráci. 

Suggestion of final thesis topics
Diagnosis of infectious diseases by piezoelectric immunosensors
(Navrhovaná)
The role of HU protein in Francisella tularensis patghogenesis
(Navrhovaná)
Identification of Francisella tularensisi epitopes with protective effects
(Navrhovaná)
Study of protein glycosylation in Francisella tularensis
(Navrhovaná)
Innate immune response as the first line protective strategy against bacterial infections
(Navrhovaná)
The role of post-translational modifications in Francisella pathogenesis
(Navrhovaná)
Th study of structure-function relationship in factors of virulence
(Navrhovaná)
The role of septins in tularemia pathogenesis
(Navrhovaná)
Identification of enzymes involved in protein glycosylation in Francisella tularensis
(Navrhovaná)
Study of the biological role of Francisella virulence factors
(Navrhovaná)