Neakademičtí pracovníci
Studenti doktorských studijních programů, studium prezenční