Zástupce vedoucího katedry
Studenti doktorských studijních programů, studium prezenční