E-přihláška

Moje přihlášky

  • Informace o stavu e-přihlášek a zaplacení poplatku za přijímací řízení.
  • Doručené písemnosti uchazečům o studium.
  • Výsledky přijímacích zkoušek.

Vstoupit

Obnovení zapomenutého kódu

Zapomněli jste kód pro vstup do své e-přihlášky?

Vstoupit

Podat novou přihlášku
  1. Zvolte fakultu, typ, formu a druh studia.
  2. Vyberte studijní program.
  3. Vyplňte údaje.
  4. Odešlete přihlášku.
  5. Získáte kód uchazeče pro vstup do svých přihlášek (viz výše v sekci Moje přihlášky).
Podat více přihlášek
  1. Zvolte fakultu, typ, formu a druh studia.
  2. Vyberte studijní program a použijte kód uchazeče pro přihlášení z prvotní přihlášky.
Podání e-přihlášky
Filtr studijních programů