E-přihláška

E-přihláška

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

  1. Bakalářské a magisterské studijní programy jsou určené pro absolventy středních škol.
  2. Navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy bakalářského studia.
  3. Doktorské studijní programy jsou určené pro absolventy magisterského studia.

Kontakty

FVLFakulta vojenského leadershipu

  Bc. Lenka Janečková
 +420 973 442292
  lenka.janeckova@unob.cz

  Zdeňka Pisaříková
 +420 973 442141
  zdenka.pisarikova@unob.cz

Pro doktorské studijní programy
  Ing. Jiří Kratochvíla
 +420 973 443136
  jiri.kratochvila@unob.cz

FVTFakulta vojenských technologií

  Ing. Pavel Brach
 +420 973 442534
  pavel.brach@unob.cz

  Bc. Michaela Navrátilová, DiS.
 +420 973 443693
  michaela.navratilova@unob.cz

Pro doktorské studijní programy
  Šárka Jančíková
 +420 973 443617
  sarka.jancikova@unob.cz

FVZFakulta vojenského zdravotnictví

  Ing. Milan Rohlena
 +420 973 253125
  milan.rohlena@unob.cz

  Bc. Klára Lukavcová Mitášová
 +420 973 253022
  klara.lukavcovamitasova@unob.cz

Pro doktorské studijní programy
  Ivana Šáchová
 +420 973 253147
  ivana.sachova@unob.cz

Pro doktorské studijní programy
  Bc. Iva Šebková
 +420 973 253009
 

UOStudijní oddělení

  Ing. Hana Vlachová, Ph.D.
 +420 973 442213
  hana.vlachova@unob.cz

UOProblémy s aplikací

  Ing. Slavomír Ferenc
 +420 973 442628
  slavomir.ferenc@unob.cz

  Ing. Ladislav Filipec
 +420 973 442590
  ladislav.filipec@unob.cz