Matematika MAT-3-BP
Název předmětu Matematika (MAT)
Garant doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
Katedra Katedra kvantitativních metod
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Matematika (1/1)
Matematika (1/2)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Funkce a limity 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivace: definice, vzorce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průběh funkce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průběh funkce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tečna, Taylorův polynom, L'Hospitalovo pravidlo 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimalizační úlohy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimalizační úlohy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souhrn diferenciálního a integrálního počtu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace integrálního počtu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace integrálního počtu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Určitý integrál: integrační metody 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Určitý integrál: definice, vzorce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurčitý integrál: integrační metody 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurčitý integrál: definice, vzorce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Moučka, Jiří a Petr Rádl. Matematika pro studenty ekonomie. 2. vyd. Praha: Grada 2015.
Šotová, Jarmila. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2005.

Doporučená:
Šotová, Jarmila. Opakování středoškolské matematiky. Vyškov: VVŠPV, 1999.
Vágner, Milan. Integrální počet funkcí jedné proměnné. Brno: Univerzita obrany, 2005.

1. semestr – dva průběžné testy, účast na cvičení,

2. semestr – průběžný test, účast na cvičení, písemná zkouška

8p + 8c

8p + 8c