Mathematics MAT-3-BP
Subject Mathematics (MAT)
Guarantee doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Mathematics (1/1)
Mathematics (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Functions and limits 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivatives: definition, formulas 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour of functions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Behaviour of functions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangent line, Taylor polynomial, L'Hospital rule 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimization 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differential and integral calculus summary 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of integral calculus 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of integral calculus 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definite integral: integration methods 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definite integral: definition, formulas 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indefinite integral: integration methods 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indefinite integral: definition, formulas 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Moučka, Jiří a Petr Rádl. Matematika pro studenty ekonomie. 2. vyd. Praha: Grada 2015.
Šotová, Jarmila. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2005.

Doporučená:
Šotová, Jarmila. Opakování středoškolské matematiky. Vyškov: VVŠPV, 1999.
Vágner, Milan. Integrální počet funkcí jedné proměnné. Brno: Univerzita obrany, 2005.

1. semestr – dva průběžné testy, účast na cvičení,

2. semestr – průběžný test, účast na cvičení, písemná zkouška

8p + 8c

8p + 8c