Security and State Defence BOS-3-BP
Subject Security and State Defence (SSD)
Guarantee PhDr. Libor Frank, Ph.D.
Department Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Security terminology (definition and genesis of key terms) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to security studies (schools and approaches to security research, conceptualization of security, relationship to other disciplines) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State and armed forces (definition of state and its functions, security and defense policy, genesis of the relationship between state and army) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security environment and selected threats (definition and trends of security environment development, description of selected threats - terrorism, migration, proliferation…) 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed conflict and its characteristics (qualitative and quantitative trends in the development of armed conflicts and their consequences, new types of conflicts, non-state actors, privatization of security, implications for the security and defense of the state) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Approaches to national security and defense (theoretical definition, conflict nature of the system of international relations and its implications for national security and defense, strategies and multilateral security regimes) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collective Security (League of Nations, development, curent state and characteristics of the UN, Activities in prevention and resolution of international conflicts, importance for the Czech Republic) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cooperative security (genesis, current state and characteristics of the OSCE, conflict prevention activities, field missions, importance for the Czech Republic) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collective defense (genesis, present state and characteristics of NATO, current agenda, importance for the Czech Republic) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collective defense (genesis, current state and characteristics of EU, CSDF, PESCO, EU BG, importance for the Czech Republic) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security organizations and regimes (genesis and examples of security regimes, other major or regional organizations, INGOs) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political and security system of the Czech Republic (basic characteristics, legislative and institutional definition, actors) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security and defense policy of the Czech Republic (genesis and current state, key strategic and conceptual documents, institutional, legislative and political framework, actors and relations) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security, armed Forces and society (securitization of threats in Czech society, public attitudes to national security and defense issues) + credit seminar (test) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Praha, únor 2015. 24 s.
BORKOVEC, Zdeněk. Proces vstupu ČR do NATO a jeho vliv na utváření bezpečnostního systému ČR. Vojenské rozhledy. 2014, roč. 23 (54), č. 1, s. 8–21.
BUZAN, Barry, WaVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Ivo Lukáš. Brno: Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-6-2. (strany 9-60).
EUISS. Permanent Structured Cooperation: What´s in a Name? Chaillot Paper 142. November 2017, Brusel. 71 s.
Obranná strategie České republiky. Praha, 2017. 8 s.
Organization for Security and Co-operation in Europe - Factsheet: What is the OSCE? Vienna: Press and Public Information Section, OSCE. 8 s.
PŠEJA, Pavel, SUCHÝ, Petr, KRPEC, Oldřich, KŘÍŽ, Zdeněk (eds.). 2016. Moc a zájmy v mezinárodním systému: Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK. (s. 7-21).
SOLANA, Javier et al. More Union in European Defence: Report of a CEPS Task Force. February 2015.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Doporučená:
EICHLER, Jan. Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství. 2012, LXI, č. 3, s. 19-28.
FRANK, Libor. Aktuální změny v bezpečnostním prostředí a dopad na ozbrojené síly. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 - 6. Medzinárodná vedecká konferencia - Zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš, Slovenská republika: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015, s. 136-142. ISBN 978-80-8040-515-1.
FRANK, Libor. Security, Defence and Armed Forces - Public View. In: The 23 rd International Conference The Knowledge-Based Organization - CONFERENCE PROCEEDINGS 1. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy, 2017, p. 184-188. ISSN 1843-682X. ISBN 978-973-153-273-8.
FUČÍK, Jakub; KŘÍŽ, Zdeněk. Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech?. Obrana a strategie. (Defence and Strategy.), 2013, sv. 13, č. 2, s. 15-24. ISSN 1214-6463.
GOLDSTEIN, Joshua S. International Relations, 4. vyd. New York: Pearson, 2001 (s. 3-20.)
LAŠANDOVÁ, Alexandra. Kenneth N. Waltz - Medzinárodný systém ako príčina konfliktu. E-polis.cz, 9. říjen 2006.
MERARI, Ariel. Terrorism as a Strategy of Insurgency. Terrorism and Political Violence. Vol. 5, No. 4 (Winter 1993).
Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brusel, 2017.
STOJAR, Richard. Konflikt na Ukrajině a ruský zásah: Nový způsob vedení hybridní války, nebo aplikace klasických postupů?. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2015, sv. sv. 24(56), č. 1, s. 26-37. ISSN 1210-3292.

zápočet, zkouška

Zápočet - zpracování a prezentace individuální prezentace, zápočtový test.
Zkouška písemná.