Automatická regulace AR-5-MPV
Název předmětu Automatická regulace (AR)
Garant Ing. Jaromír Hošek, Ph.D.
Katedra Katedra vojenské robotiky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 3
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základní pojmy, popis spojitých systémů, vstupní signály 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laplaceova transfor., přenos, chování spojitých syst., impuls. a váh. funkce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laplaceova transformace, přenos, impulzní funkce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodová funkce, odezva na libovolný signál 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování a simulace (MaS) spojitých systémů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funkce, struktura a prvky řídicího systému, PID regulace, vlivy a působení 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilita a kvalita řízení spojitého systému 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilita řízení, kritéria 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvalita řízení, kritéria 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost systémů spojitého řízení 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model diskrétních systémů úvod 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funkce, struktura a chování diskrétních systémů a PSD regulátory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funkce, struktura a chování diskrétních systémů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chování diskrétních systémů a PSD regulátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaS diskrétních systémů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilita a kvalita a diskrétního řízení 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost diskrétních systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost diskrétních systémů a korekční členy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaS dynamických systémů - aplikace na vojenské subsystémy 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stavový popis systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaS systémů - model s 2 nádržemi 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaS systémů - model s 3 nádržemi + ohřev 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umělá inteligence 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Využití umělé inteligence v automatickém řízení 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuzzy systémy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Využití Fuzzy systémů v automatickém řízení 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evoluční algoritmy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Využití evolučních argoritmů v automatickém řízení 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 1. díl. [Učebnice U-1192/1]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 2. díl. [Učebnice U-192/2]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002
HOŠEK, J. Automatické řízení [Studijní text S-1895]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004

Doporučená:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 3a. díl. [Učebnice U-192/3A]. 1. vyd., Brno: Univerzita obrany, 2004
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 3b. díl. [Učebnice U-192/3B]. 1. vyd., Brno:
MAŘÍK,V. a kol. Umělá inteligence I-VI. ACADEMIA, Praha, 1993-2013
ZELINKA, I. Umělá inteligence - hrozba nebo naděje?, Praha, BEN 2003
ZELINKA, I. Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. Praha, BEN 2002

Účast na cvičení.
Laboratorních cvičení – zpracování zpráv z měření.
Klasifikovaný zápočet (písemná a ústní část).