Automatic Regulation AR-5-MP
Subject Automatic Regulation (AR)
Guarantee mjr. Ing. doc. Václav Křivánek, Ph.D.
Department Katedra vojenské robotiky
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 1. díl. [Učebnice U-1192/1]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 2. díl. [Učebnice U-192/2]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002
HOŠEK, J. Automatické řízení [Studijní text S-1895]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004

Doporučená:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 3a. díl. [Učebnice U-192/3A]. 1. vyd., Brno: Univerzita obrany, 2004
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 3b. díl. [Učebnice U-192/3B]. 1. vyd., Brno:
MAŘÍK,V. a kol. Umělá inteligence I-VI. ACADEMIA, Praha, 1993-2013
ZELINKA, I. Umělá inteligence - hrozba nebo naděje?, Praha, BEN 2003
ZELINKA, I. Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. Praha, BEN 2002

Účast na cvičení.
Laboratorních cvičení – zpracování zpráv z měření.
Klasifikovaný zápočet (písemná a ústní část).