Taktika průzkumných jednotek TPJ-5-MP
Název předmětu Taktika průzkumných jednotek (TPJ)
Garant Ing. Milan Podhorec, Ph.D.
Katedra Katedra zpravodajského zabezpečení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Taktika průzkumných jednotek (4/7)
Taktika průzkumných jednotek (4/8)
Taktika průzkumných jednotek (5/9)
Taktika průzkumných jednotek (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 8
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Průzkum v bojových a nebojových operacích 10 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady velení a řízení jednotce v boji 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojenská topografie a navigační systémy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásady a postup plánování boje velitele jednotky v boji 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Způsoby získávání informací 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozorování a naslouchání 22 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování trasy přesunu průzkumné skupiny 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost PzS při vedení průzkumu pozorováním z místa 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Orientace v terénu za přesunu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplexní zaměstnání použití průzkumných orgánů 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Povinná:
US Army. Reconnaissance Platoon (ATP 3-20.98). Washington, DC: HQ Department of the Army. 5 April 2013. 284 p.
US Army. Dismounted Reconnaissance Troop (ATTP 3-20.97). Washington, DC: HQ Department of the Army. 16 November 2010. 184 p.
US Army. Long Range Surveillance Unit Operations (FM 3-55.93). Washington, DC: HQ Department of the Army. 23 June 2009. 388 p.
US Army. Reconnaissance Platoon Collective Task Publication (TC 3-20.98.). Washington, DC: HQ Department of the Army. 5 July 2013. 200 p.
US Army. Reconnaissance, Security And Tactical Enabling Tasks (FM 3-90.2.). Washington, DC: HQ Department of the Army. 22 March 2013. 112 p.
US Army. Reconnaissance Squadron (FM 3-20.96.). Washington, DC: HQ Department of the Army. 20 September 2006.
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.
Ministerstvo obrany ČR. Metodika taktické přípravy průzkumných jednotek (Pub-75-64-01). Správa doktrín ŘeVD Vyškov, 2008, 224 stran.
PODHOREC, Milan a Ján KÁČER. Zpravodajská činnost v bojových a nebojových operacích, S- 3595. Brno: UO, 2005.
PODHOREC, Milan a Oldřich HORÁK. Taktický průzkum, S-2725. Brno: UO, 2008.

Doporučená:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO. NATO guidance for ISTAR in land operations (ATP-77), Edition A, Version 1, ratification draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 8 May 2013.
Ministerstvo obrany ČR. Zpravodajské zabezpečení v AČR (Pub-23-63-01) 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany, listopad 2009. 96 s.

7. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Písemná a ústní zkouška.

8. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Písemná a ústní zkouška.

9. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Písemná a ústní zkouška.

10. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Zápočtový test.