Tactics of Reconnaissance Units TPJ-5-MP
Subject Tactics of Reconnaissance Units (TRU)
Guarantee Ing. Milan Podhorec, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Tactics of Reconnaissance Units (4/7)
Tactics of Reconnaissance Units (4/8)
Tactics of Reconnaissance Units (5/9)
Tactics of Reconnaissance Units (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 8
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Mission of reconnaissance (offensive, defensive and stability, security and other missions) 10 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles commanding of unit in combat 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military topography and navigation systems 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles and procedure for planning a combat unit in combat by commander 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence methods of obtaining information 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observation and listening 22 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning of paths to move reconnaissance unit 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activity of reconnaissance unit to conducting survey by observing from observing post 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
The orientation for moving of unit in the terrain 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Complex excercise of reconnaissance unit 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Povinná:
US Army. Reconnaissance Platoon (ATP 3-20.98). Washington, DC: HQ Department of the Army. 5 April 2013. 284 p.
US Army. Dismounted Reconnaissance Troop (ATTP 3-20.97). Washington, DC: HQ Department of the Army. 16 November 2010. 184 p.
US Army. Long Range Surveillance Unit Operations (FM 3-55.93). Washington, DC: HQ Department of the Army. 23 June 2009. 388 p.
US Army. Reconnaissance Platoon Collective Task Publication (TC 3-20.98.). Washington, DC: HQ Department of the Army. 5 July 2013. 200 p.
US Army. Reconnaissance, Security And Tactical Enabling Tasks (FM 3-90.2.). Washington, DC: HQ Department of the Army. 22 March 2013. 112 p.
US Army. Reconnaissance Squadron (FM 3-20.96.). Washington, DC: HQ Department of the Army. 20 September 2006.
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.
Ministerstvo obrany ČR. Metodika taktické přípravy průzkumných jednotek (Pub-75-64-01). Správa doktrín ŘeVD Vyškov, 2008, 224 stran.
PODHOREC, Milan a Ján KÁČER. Zpravodajská činnost v bojových a nebojových operacích, S- 3595. Brno: UO, 2005.
PODHOREC, Milan a Oldřich HORÁK. Taktický průzkum, S-2725. Brno: UO, 2008.

Doporučená:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO. NATO guidance for ISTAR in land operations (ATP-77), Edition A, Version 1, ratification draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 8 May 2013.
Ministerstvo obrany ČR. Zpravodajské zabezpečení v AČR (Pub-23-63-01) 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany, listopad 2009. 96 s.

7. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Písemná a ústní zkouška.

8. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Písemná a ústní zkouška.

9. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Písemná a ústní zkouška.

10. semestr - Výstupy z analýzy a hodnocení situace; Zpracování bojových dokumentů a vydání rozkazu; Zpracování a předání hlášení o situaci a vyžádání podpory; Řešení taktických situací. Zápočtový test.