Teorie a diagnostika konstrukcí TDK-5-MP
Název předmětu Teorie a diagnostika konstrukcí (TDK)
Garant mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Katedra Katedra ženijních technologií
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Teorie a diagnostika konstrukcí (4/7)
Teorie a diagnostika konstrukcí (4/8)
Teorie a diagnostika konstrukcí (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 1
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Stavební mechanika I 34 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Kadlčák, Kytýr. Statika stavebních konstrukcí I. VUTIUM Brno. 1998. ISBN 80-214-1204-6
[2] Kadlčák, Kytýr. Statika stavebních konstrukcí II. VUTIUM Brno. 2001. ISBN 80-214-1648-3
[3] ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 1993, ČSN EN 1995

Doporučená:
[4] ATP-3.12.1.8 Test procedures and classification of the effects of weapons on structures. NATO Standardization Office
[5] IATG 01.80 - Formulae for ammunition management. UN ODA. 2015
[6] https://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG

Ústní, písemná, účast na cvičení, prezentace samostatné práce studenta