Theory and Diagnostics of Structures TDK-5-MP
Subject Theory and Diagnostics of Structures (TDS)
Guarantee mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Department Department of Engineer Technologies
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Theory and Diagnostics of Structures (4/7)
Theory and Diagnostics of Structures (4/8)
Theory and Diagnostics of Structures (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
34 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Kadlčák, Kytýr. Statika stavebních konstrukcí I. VUTIUM Brno. 1998. ISBN 80-214-1204-6
[2] Kadlčák, Kytýr. Statika stavebních konstrukcí II. VUTIUM Brno. 2001. ISBN 80-214-1648-3
[3] ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 1993, ČSN EN 1995

Doporučená:
[4] ATP-3.12.1.8 Test procedures and classification of the effects of weapons on structures. NATO Standardization Office
[5] IATG 01.80 - Formulae for ammunition management. UN ODA. 2015
[6] https://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG

Ústní, písemná, účast na cvičení, prezentace samostatné práce studenta