Vojenské optické přístroje a SŘP VOP-5-MPV
Název předmětu Vojenské optické přístroje a SŘP (VOP)
Garant pplk. doc. Ing. Teodor Baláž, CSc.
Katedra Katedra zbraní a munice
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vojenské optické přístroje a SŘP (3/6)
Vojenské optické přístroje a SŘP (4/7)
Vojenské optické přístroje a SŘP (4/8)
Vojenské optické přístroje a SŘP (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Zaměřovače ručních zbraní 12 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tankové zaměřovače a zaměřovače OT a BVP 14 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy řízení palby tanků OT a BVP 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závislé a nezávislé zaměřovače pro nepřímou střelbu 14 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy řízení palby dělostřelectva 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Baláž, T. : Optickomechanické systémy I. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 1995, S–617
[2] Baláž, T. : Optickomechanické systémy II. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 1997, S–617/2
[3] Baláž, T., a kol.: Zaměřovací přístroje I. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2008. S3049/1
[4] Baláž, T., a kol.: Zaměřovací přístroje II. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2008. S3049/2
[5] Baláž, T. a kol.: Optické přístroje. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2004, S–2556

Doporučená:
[6] Holst, G., C.: Electro-Optical Imaging system performance. SPIE Press, Spie Volume PM-84, ISBN: 0-8194-3701-8, 2000