Military Optical Devices and FCS VOP-5-MP
Subject Military Optical Devices and FCS (MOD)
Guarantee doc. Ing. Teodor Baláž, CSc.
Department Department of Weapons and Ammunitions
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military Optical Devices and FCS (3/6)
Military Optical Devices and FCS (4/7)
Military Optical Devices and FCS (4/8)
Military Optical Devices and FCS (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
12 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Baláž, T. : Optickomechanické systémy I. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 1995, S–617
[2] Baláž, T. : Optickomechanické systémy II. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 1997, S–617/2
[3] Baláž, T., a kol.: Zaměřovací přístroje I. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2008. S3049/1
[4] Baláž, T., a kol.: Zaměřovací přístroje II. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2008. S3049/2
[5] Baláž, T. a kol.: Optické přístroje. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2004, S–2556

Doporučená:
[6] Holst, G., C.: Electro-Optical Imaging system performance. SPIE Press, Spie Volume PM-84, ISBN: 0-8194-3701-8, 2000

Ústní, účast na cvičení.