Commodities Management MNZ-5-MP
Subject Commodities Management (CMN)
Guarantee doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Commodities Management (4/8)
Commodities Management (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Basic concepts of knowledge management, monitored properties and parameters of goods, standardization of material in NATO and the Czech Republic, properties of materials and modern methods of their evaluation 14 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Packaging materials, their classification, properties and maintenance 22 12 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Technology of energy supply, accumulators, material storage and maintenance of logistics services 18 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Characteristics and main commodities of general use material, building materials and logistics infrastructure 24 10 4 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Characteristics of foods, nutritional value of foods, food legislation, quality control Packaging, packaging and storage of foodstuffs, direct inactivation preservation 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cereals, flour, bread, pastry, confectionery, pasta, pulses, sweeteners, confectionery, meat, meat products, poultry, eggs, fish 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milk and dairy products, edible oils and fats, beverages, fruits and vegetables, potatoes and mushrooms 10 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentary infections and poisoning, ecological aspects of nutrition, food chain safety, food sensory analysis 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BINAR, Tomáš, ŠVARC, Jiří. Hospodaření s majetkem státu u nákladového střediska. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 115 stran. ISBN 978-80-7231-471-3
BINAR, Tomáš, OVESNÝ, Miroslav. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1. Brno: Univerzita obrany, 2013, 50 s.
ZAJÍČEK, Václav, ZELENÁK, Michal. Hospodaření s materiálem vybraných majetkových uskupení. Brno: Univerzita obrany, 2012. 120 stran.
KOMÁR, Aleš. Nauka o zboží III. Brno: Univerzita obrany, 2006, 80 stran.
KOMÁR, Aleš. Technologie a zbožíznalství potravin: IV. Část, potraviny minerálního původu, nápojů a pochutin. Brno: Univerzita obrany, 2005, 80 stran.
KOMÁR, Aleš. Technologie, zbožíznalství a hygiena potravin, Brno: Univerzita obrany, 2010, 80 stran.
BINAR, Tomáš, ŠVARC, Jiří, ŠILINGER, Karel, FOLTIN, Pavel. The Impact of Corrosion on the Life Cycle of Military Vehicles. Praha: Powerprint s. r. o., Brandejsovo náměstí 1219/1, Praha 6 - Suchdol, 165 00, 2016, 123 p. ISBN 978-80-87994-82-5. 123 stran.
Normativní výnos MO č. 58/2017, Výstrojní předpis, Praha: Ministerstvo obrany, 2017. 60 stran.
Normativní výnos MO č. 100/2015, Zavádění vojenského materiálu do užívání v resortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2015. 40 stran.
Normativní výnos MO č. 100/2013, Kontrolní systém a kontrola jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2013. 40 stran.

Doporučená:
ČOS 051664, Elektronické mazací plány vojenské techniky, Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2013, 30 stran.
ČOS 999931, Mikroorganismy v pohonných hmotách, Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2012, 20 stran.
VEBER, Jiří, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 1. vydání. Praha: Management Press, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7261-210-9, 60 stran.
ANDREWS, Sudir Textbook of Food & Beverage Management, First edition, McGraw Hill Education, 2007, ISBN 13: 9780070655737 60 stran.

8. semestr – 2 průběžné písemné testy zaměřené na charakteristiku základních druhů materiálu v rámci logistického zabezpečení, zpracování případové studie na monitorované vlastnosti materiálu v NATO a v ČR, ústní a písemná zkouška.

9. semestr – 1 písemný test na rozdělení olejů, maziv a konzervačních materiálů, zpracování případové studie na skladování olejů, maziv a konzervačních materiálů, ústní a písemná zkouška.