Commodities Management MNZ-5-MP
Subject Commodities Management (CMN)
Guarantee doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Commodities Management (4/8)
Commodities Management (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 8
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Fuel and operational fluids, definition of terms, classification, types, characteristics, composition and properties, ingredients, marking and identification, storage, transport, handling and use. Military Quality Specification PHM 26 12 4 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Oils, plastic lubricants and preservatives, their storage and use 12 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics of military equipment, size range of MOP, characteristics of men's and women's outerwear, accessories for uniforms, men's and women's footwear, personal kits, components of ballistic protection 16 4 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Maintenance and storage of personal use material, bases of washing, chemical cleaning. Ways of maintaining footwear and leather clothing. Conditions for storing products of wool fibers, cotton fibers, flax fiber and synthetic fibers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BINAR, Tomáš, ŠVARC, Jiří. Hospodaření s majetkem státu u nákladového střediska. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 115 stran. ISBN 978-80-7231-471-3
BINAR, Tomáš, OVESNÝ, Miroslav. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1. Brno: Univerzita obrany, 2013, 50 s.
ZAJÍČEK, Václav, ZELENÁK, Michal. Hospodaření s materiálem vybraných majetkových uskupení. Brno: Univerzita obrany, 2012. 120 stran.
KOMÁR, Aleš. Nauka o zboží III. Brno: Univerzita obrany, 2006, 80 stran.
KOMÁR, Aleš. Technologie a zbožíznalství potravin: IV. Část, potraviny minerálního původu, nápojů a pochutin. Brno: Univerzita obrany, 2005, 80 stran.
KOMÁR, Aleš. Technologie, zbožíznalství a hygiena potravin, Brno: Univerzita obrany, 2010, 80 stran.
BINAR, Tomáš, ŠVARC, Jiří, ŠILINGER, Karel, FOLTIN, Pavel. The Impact of Corrosion on the Life Cycle of Military Vehicles. Praha: Powerprint s. r. o., Brandejsovo náměstí 1219/1, Praha 6 - Suchdol, 165 00, 2016, 123 p. ISBN 978-80-87994-82-5. 123 stran.
Normativní výnos MO č. 58/2017, Výstrojní předpis, Praha: Ministerstvo obrany, 2017. 60 stran.
Normativní výnos MO č. 100/2015, Zavádění vojenského materiálu do užívání v resortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2015. 40 stran.
Normativní výnos MO č. 100/2013, Kontrolní systém a kontrola jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2013. 40 stran.

Doporučená:
ČOS 051664, Elektronické mazací plány vojenské techniky, Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2013, 30 stran.
ČOS 999931, Mikroorganismy v pohonných hmotách, Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2012, 20 stran.
VEBER, Jiří, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, 1. vydání. Praha: Management Press, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7261-210-9, 60 stran.
ANDREWS, Sudir Textbook of Food & Beverage Management, First edition, McGraw Hill Education, 2007, ISBN 13: 9780070655737 60 stran.

8. semestr – 2 průběžné písemné testy zaměřené na charakteristiku základních druhů materiálu v rámci logistického zabezpečení, zpracování případové studie na monitorované vlastnosti materiálu v NATO a v ČR, ústní a písemná zkouška.

9. semestr – 1 písemný test na rozdělení olejů, maziv a konzervačních materiálů, zpracování případové studie na skladování olejů, maziv a konzervačních materiálů, ústní a písemná zkouška.