Podpora a zabezpečení ozbrojených sil v operacích – chemické vojsko
Název předmětu Podpora a zabezpečení ozbrojených sil v operacích – chemické vojsko (PZOS-CH)
Garant mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Katedra Katedra palebné podpory
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinně volitelný
Klasifikace Zkouška
Kredity 10
Dop. roč./sem. 2/3 nebo 2/4
Počet týdnů 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Chemické vojsko a perspektivy jeho rozvoje 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní prostředí a jeho dopad do operační činnosti chemického vojska 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační a bojové použití chemického vojska v soudobých operacích 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trendy rozvoje sil chemického vojska 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspektivy rozvoje technických prostředků ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojová podpora a zabezpečení ve vojenských operacích 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany České republiky. Koncepce výstavby Armády České republiky. Praha, 2015. 30 s.
NATO STANDARDIZATION AGENCY. AJP-3.8(B) – Allied Joint Doctrine for Comprehensive Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defence. Brusel: 2018.
FLORUS, S., OTŘÍSAL, P., KUČÍK, J. a HANZLÍK, V. Vševojsk-2-14. Bojové použití chemického vojska. Praha: Ministerstvo obrany, 2012. 121 s.
OTŘÍSAL, P., ADÁMKOVÁ, Z. a HANZLÍK, V. Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Praha: Ministerstvo obrany, 2016, 180 s.
ZAHRADNÍČEK, R. a OTŘÍSAL, P. Chemické vojsko v operacích. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2018. 72 s. ISBN 978-80-7582-052-5.
OTŘÍSAL, P. Vnímání bezpečnostních hrozeb v oblasti CBRN – historie a výzvy. Vojenské rozhledy, 2013, roč. XXII (LIV.), č. 1, s. 46-64. ISSN 1210-3292.

Doporučená:
Ministerstvo obrany České republiky. Doktrína Armády České republiky. 2. vydání. Praha, 2019.
Ministerstvo obrany České republiky. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7278-666-4.

Vypracování seminární práce, zkouška ústní.


Pro absolvování předmětu student zpracuje a v rámci zkoušky obhájí seminární práci v rozsahu 25 až 30 stran. Téma seminární práce bude schvalovat garant předmětu a musí mít vazbu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce a student v ní pojedná o:

  • technickém pokroku u svého druhu vojska v rámci NATO,
  • doktrinálním uchopení činností svého druhu vojska v AČR a v NATO,
  • předpokládaných změnách v bojovém použití svého druhu vojska v budoucích operacích,
  • hlavních nedostatcích u svého druhu vojska v AČR.

20 hodin.