Support of Armed Forces in Operations – Chemical Corps PZOS-CH-4-PP
Subject Support of Armed Forces in Operations – Chemical Corps (SAFO-CH)
Guarantee mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany České republiky. Koncepce výstavby Armády České republiky. Praha, 2015. 30 s.
NATO STANDARDIZATION AGENCY. AJP-3.8(B) – Allied Joint Doctrine for Comprehensive Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defence. Brusel: 2018.
FLORUS, S., OTŘÍSAL, P., KUČÍK, J. a HANZLÍK, V. Vševojsk-2-14. Bojové použití chemického vojska. Praha: Ministerstvo obrany, 2012. 121 s.
OTŘÍSAL, P., ADÁMKOVÁ, Z. a HANZLÍK, V. Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Praha: Ministerstvo obrany, 2016, 180 s.
ZAHRADNÍČEK, R. a OTŘÍSAL, P. Chemické vojsko v operacích. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2018. 72 s. ISBN 978-80-7582-052-5.
OTŘÍSAL, P. Vnímání bezpečnostních hrozeb v oblasti CBRN – historie a výzvy. Vojenské rozhledy, 2013, roč. XXII (LIV.), č. 1, s. 46-64. ISSN 1210-3292.

Doporučená:
Ministerstvo obrany České republiky. Doktrína Armády České republiky. 2. vydání. Praha, 2019.
Ministerstvo obrany České republiky. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7278-666-4.

Vypracování seminární práce, zkouška ústní.


Pro absolvování předmětu student zpracuje a v rámci zkoušky obhájí seminární práci v rozsahu 25 až 30 stran. Téma seminární práce bude schvalovat garant předmětu a musí mít vazbu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce a student v ní pojedná o:

  • technickém pokroku u svého druhu vojska v rámci NATO,
  • doktrinálním uchopení činností svého druhu vojska v AČR a v NATO,
  • předpokládaných změnách v bojovém použití svého druhu vojska v budoucích operacích,
  • hlavních nedostatcích u svého druhu vojska v AČR.