Mathematical Risk Modelling
Subject Mathematical Risk Modelling (MRM)
Guarantee doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 10
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Probability and risk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Probability distributions used by the description of risk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survival function and risk finction 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Point estimators 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regression methods used for risk prediction 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimating parameters of distribution for incomplete samples 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Random processes, Poisson process, linear birth process 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling of the risk state probabilities by Markov chains 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real examples of Markov models 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MICHÁLEK, J., HAMPELOVÁ, L., HASILOVÁ, K. a M. ŠMEREK: Matematické metody modelování rizik. Brno: Univerzita obrany, 2017, ISBN 978-80-7582-033-4
BEDFORD, T. a COOKE R. Probabilistic risk analysis: Foundations and methods. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2018. ISBN-13 978-0521773201.

Doporučená:
AVEN, T. Quantitative risk assessment: the scientific platform. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 05-217-6057-7
DOBSON, A J. a BARNETT, A. G. An introduction to generalized linear models. Fourth edition. Boca Raton, 2018. ISBN 978-113-8741-515.
HAIMES, Y. Risk modeling, assessment, and management. Fourth Edition. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-01798-1.
BRECHTA, B a GRASSEOVÁ, M., ed. Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0179-1.
NEUBAUER, J. Analýza dat v R – I. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-047-1.
NEUBAUER, J. Analýza dat v R – II. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-086-0.

 Seminární práce bude zpracována v rozsahu 25-30 normostran. Téma bude vycházet z obsahového zaměření předmětu a musí být předem schváleno garantem předmětu. Téma může být vytvořeno na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře: úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr. Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce studenta a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu. Součásti zkoušky bude i obhajoba vypracované seminární práce.