Mechatronika MCH-5-MPV
Název předmětu Mechatronika (MCH)
Garant Ing. Jaromír Hošek, Ph.D.
Katedra Katedra vojenské robotiky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základní pojmy, popis spojitých systémů, vstupní signály 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laplaceova transfor., přenos, chování spojitých syst., impuls. a váh. funkce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laplaceova transformace, přenos, impulzní funkce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodová funkce, odezva na libovolný signál 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování a simulace (MaS) spojitých systémů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funkce, struktura a prvky řídicího systému, PID regulace, vlivy a působení 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilita a kvalita řízení spojitého systému 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilita řízení, kritérie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvalita řízení, kritéria 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost systémů spojitého řízení 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model diskrétních systémů úvod 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funkce, struktura a chování diskrétních systémů a PSD regulátory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funkce, struktura a chování diskrétních systémů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chování diskrétních systémů a PSD regulátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaS diskrétních systémů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilita a kvalita a diskrétního řízení 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost diskrétních systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesnost diskrétních systémů a korekční členy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaS dynamických systémů - aplikace na vojenské subsystémy 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senzory v mechatronice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohony a aktuátory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití senzorů a aktuátorů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 1. díl. [Učebnice U-1192/1]. 1. vyd., Brno: Vojenská
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 2. díl. [Učebnice U-192/2]. 1. vyd., Brno: Vojenská
HOŠEK, J. Automatické řízení [Studijní text S-1895]. 1. vyd., Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004

Doporučená:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 3a. díl. [Učebnice U-192/3A]. 1. vyd., Brno:
KRUPKA, Z., ŘEŘUCHA, V., ŠTEFEK, A. Automatické řízení, 3b. díl. [Učebnice U-192/3B]. 1. vyd., Brno:

Účast na cvičení.
Laboratorních cvičení – zpracování zpráv z měření.
Klasifikovaný zápočet (písemná a ústní část).