Matematika II MAT II-5-MPV
Název předmětu Matematika II (MAT II)
Garant doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.
Katedra Katedra matematiky a fyziky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Vektory v rovině a v prostoru 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární prostory 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obyčejné diferenciální rovnice 24 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferenciální počet funkcí více proměnných 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Číselné řady 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řady funkcí 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierovy řady v reálném oboru 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vícerozměrné integrály 20 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kuben, J., Račková, P. Vektory a analytická geometrie. Skriptum. Brno: Univerzita obrany, 2014. 33 s. Dostupné
Kuben, J. Obyčejné diferenciální rovnice. Skriptum. 3. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2000. vi+124 s.
Kuben, J. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně,
Potůček, R. Úvod do číselných a funkčních řad. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2010. v+112 s.
Kuben, J., Mayerová, Š., Račková, P. Integrální počet funkcí více proměnných. Skriptum. 2., upravené vydání.

Doporučená:
Nagy, J. Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Praha: SNTL, 1983. 120 s. Dostupné v
Kuben, J., Mayerová, Š., Račková, P., Šarmanová, P. Diferenciální počet funkcí více proměnných. 1. vydání,
Kalas, J., Kuben, J. Integrální počet funkcí více proměnných. Skriptum. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v