Mathematics II MAT II-5-MP
Subject Mathematics II (MAT II)
Guarantee doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kuben, J., Račková, P. Vektory a analytická geometrie. Skriptum. Brno: Univerzita obrany, 2014. 33 s. Dostupné
Kuben, J. Obyčejné diferenciální rovnice. Skriptum. 3. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2000. vi+124 s.
Kuben, J. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně,
Potůček, R. Úvod do číselných a funkčních řad. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2010. v+112 s.
Kuben, J., Mayerová, Š., Račková, P. Integrální počet funkcí více proměnných. Skriptum. 2., upravené vydání.

Doporučená:
Nagy, J. Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Praha: SNTL, 1983. 120 s. Dostupné v
Kuben, J., Mayerová, Š., Račková, P., Šarmanová, P. Diferenciální počet funkcí více proměnných. 1. vydání,
Kalas, J., Kuben, J. Integrální počet funkcí více proměnných. Skriptum. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v

Ústní, písemná.