Matematika III MAT III-5-MPV
Název předmětu Matematika III (MAT III)
Garant doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.
Katedra Katedra matematiky a fyziky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Vektorová analýza 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Křivkový integrál 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plošný integrál 14 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravděpodobnost 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náhodná veličina 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdělení náhodné veličiny důležitá v aplikacích 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náhodný vektor 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kropáč, J., Kuben, J. Skalární a vektorové pole, křivkový a plošný integrál. 1. vyd. Skriptum. Brno: Vojenská
Kropáč, J. Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Skriptum 2. vydání. Brno: Vojenská
Lešovský, V. Statistické tabulky. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2012. 12 s. Dostupné v knihovně

Doporučená:
Nagy, J., Nováková, E., Vacek, M. Vektorová analýza. 1. vydání. Praha: SNTL, 1984. 144 s. Dostupné v knihovně
Likeš, J., Machek, J. Počet pravděpodobnosti. 1. vydání. Praha: SNTL, 1981. 160 s. Dostupné v knihovně UO pod
Likeš, J., Machek, J. Matematická statistika. 1. vydání. Praha: SNTL, 1983. 180 s. Dostupné v knihovně UO pod